Next Flow in Hengelo 2003

Een lokaal waarvan de ruiten door Jop Horst met yoghurt waren bewerkt. Naast een lamp zette Jop een grote plant op een kruk. De plant was achtergelaten door de vorige bewoners van het pand en stond verpieterd op de grond in de hoek. Kunstenaar Uli Langendorf maakte deze foto’s.

45

 

20

24
Naast het lokaal stond een monitor:

Onder: video van een toneelclub met bejaarden waar Jop Horst vrijwilligerswerk deed. Hij filmde onderstaande scene. Deze video was te zien bij verschillende exposities.
De vrouw rechts in beeld speelt een kind dat zeurt om een ijsje bij de vrouw links, die de moeder speelt. De ‘moeder’ moet alle zeilen bijzetten om ‘het kind’ af te remmen en niet toe te geven.
(binnenkort komt hier deze video)

6566