Spelen op de grens van het onmogelijke, expositie in het Rijksmuseum Twente

Over 25 jaar AKI/ArtEZ, een expositie in het Rijksmuseum Twenthe met oud-studenten van de AKI. Onder, werk van Jop Horst.

boven, door trilling van de geluidsbox gaan de soldaatjes vechten

onder, op de pick-up draait een doos met een spijker aan een touw, deze slaat tegen de rechtse doos. Door de klap van het geluid licht de lamp achter de tekening op, en zie je een omhoog gaand been van de soldaat op de tekening.

Jop Horst in RMT Spelen op de grens van het onmogelijke