Jop Horst

kopie-van-villa-de-bank10-100

 

‘De werkwijze is dat ik zo snel reageer dat het er al is, de lijn is er al, en het wordt een koning. Of de koning is er al, de lijn is er al en dan kan het nog een schaap worden. Dat geldt ook voor ander werk. Het is heel direct.’ – Jop Horst

Jop Horst (Rome 27 sept. 1961 – Hengelo 12 jan. 2014) een bevlogen kunstenaar, viel op vanwege zijn originele kijk op materiaal.

Boven: tafel met praathoofden 1997 Hooghuis in Arnhem
Onder: nulteller

Papier, multimedia, elektronische onderdelen in combinatie met papier. Jop Horst hergebruikte onderdelen voor nieuwe objecten, installaties. De materialen waarmee hij werkte waren vaak van vergankelijk materiaal.

Een van de laatste kunstwerken van Jop Horst is een zwart beeld ‘Blik’ dat in 2011 aan de vijver in Tuindorp in Hengelo is geplaatst. De vastheid van het materiaal is tegenstrijdig met het vergankelijke materiaal waarmee hij gewoonlijk werkte.


‘Een staande en zwarte figuur, gemaakt naar Jop Horst’s zijn eigen beeltenis. Met een doorkijkvenster op de plek van zijn ogen. Hij staat tussen de bomen met de ‘blik’ gericht naar het water.

Soms doet het beeld onheilspellend aan, zo zwart tussen het riet. In de zomer kijkt hij naar bezoekers van het bad. In de winter staat hij er. Het bad is dicht. Eenden en andere vogels dobberen, vliegen over het water.
Het beeld heeft soms ook iets humoristisch. Is het iemand met verkeerde bedoelingen?
Maar hij kan ook aardig en sympathiek zijn. Dat weten we niet. Het kan gaan over hoe we vreemdelingen benaderen.’

 

Jop Horst bewaarde weinig en ook documenteerde hij niet. Onderstaande foto van werk dat in zijn huis werd gevonden. Daarnaast is er werk dat is bewaard door anderen en/of collega-kunstenaars.

Onder: een super8 filmpje

Jop Horst als Molenjop, zie de filmpjes