Next Flow in Hengelo 2003

Een lokaal waarvan de ruiten door Jop Horst met yoghurt waren bewerkt. Op een kruk zette Jop de grote plant die er stond. Kunstenaar Uli Langendorf maakte er prachtige foto’s van.

05 544557622120222324

Een video van een toneelclub met bejaarden waar Jop Horst vrijwilligerswerk deed. De rechtse vrouw speelt een kind en zeurt bij de vrouw links, die de moeder speelt, om een ijsje. Ze doet dit erg overtuigend. De vrouw links moet haar best doen om ‘het kind’ af te remmen en niet toe te geven.

6665