Straatbeeld door Jozef de Bot

14_beeldjop 14_jop
Kunstenaar Jozef de Bot tekende boven afgebeelde straatzichten. Boven staat een tekening van ‘Blik’, beeld dat Jop maakte voor Tuindorp in Hengelo. Daaronder staat een tekening van Metropool waar zo nu en dan op het reclamescherm de gemonteerde snelle weergave te zien is van 239 tekeningen van Jop.

Jozef doet het zo, hij tekent een stier, een simpele tekening van herkenbaar werk van Jop en schrijft Jops naam erbij.

Next Flow in Hengelo 2003

Een lokaal waarvan de ruiten door Jop Horst met yoghurt waren bewerkt. Naast een lamp zette Jop een grote plant die er al stond op een kruk. Kunstenaar Uli Langendorf maakte er prachtige foto’s van.

45

57

21

20

22

23

24

Onder: video van een toneelclub met bejaarden waarvoor Jop Horst werkzamheden deed. De rechtse vrouw speelt een kind dat zeurt om een ijsje bij de vrouw links, die de moeder speelt. De ‘moeder’ moet alle zeilen bijzetten om ‘het kind’ af te remmen en niet toe te geven.
(binnenkort komt hier de video)

6665